Avís legal

1) INFORMACIÓ DEL TITULAR

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, del 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a continuació, s’exposen les dades identificatives del Titular:

Web: https://cicaudit.com/
Titular: CEBOLLERO AUDITORS S.L.
Domicili: C/ Mossèn Cinto Verdaguer. 25100-Almacelles
C.I.F.: B25439217
Telèfon: 973740145
Correu electrònic: javier@gcebollero.com
Dades registrals: Registre mercantil de LLEIDA, en el toma: 495, full: 159, full: 9227

2) TERMES I CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

El lloc web
L’objecte de les presents Condicions Generals d’Ús (d’ara endavant, Condicions) és regular l’accés i la utilització del Lloc Web.

CEBOLLERO AUDITORS S.L. es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc Web i dels Continguts i Serveis que hi puguin estar incorporats. L’Usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment CEBOLLERO AUDITORS S.L. pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol d’aquests elements que s’integren en el Lloc Web o l’accés als mateixos.

L’accés al Lloc Web per part de l’Usuari té caràcter lliure i, per regla general, és gratuït sense que l’Usuari hagi de proporcionar una contraprestació per poder gaudir-ne, llevat de pel que fa al cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés que hagi contractat l’Usuari.

La utilització de qualsevol dels Continguts o Serveis del Lloc Web es podrà fer mitjançant la subscripció o el registre previ de l’Usuari.

Usuari

L’accés, la navegació i ús del Lloc Web (així com pels espais habilitats per interactuar entre els Usuaris, i l’Usuari i CEBOLLERO AUDITORS S.L., com els comentaris i/o espais de blogging en cas d’haver-n’hi), confereixen la condició d’Usuari. Per tant, l’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina Web i aquells serveis posats a la seva disposició a través de la mateixa, de manera d’acord amb la Llei, moral, bones costums i ordre públic, així com amb el que es disposa en aquest clausulat. En conseqüència, queda obligat a no utilitzar la Web amb finalitats o efectes il·lícits i/o contraris al que s’estableix, lesius de drets i/o interessos de tercers o que, de qualsevol manera, puguin danyar la Web o impedir-ne el seu ús normal, o dels serveis accessibles a través de la mateixa.

La utilització de la Web i/o dels seus Serveis, suposarà l’acceptació plena i sense reserves, i la validesa, de totes i cadascuna de les clàusules recollides en l’última versió actualitzada d’aquest Avís Legal, de manera que l’Usuari haurà de ser conscient de la importància de llegir-les cada vegada que visiti la Web. Al seu torn, no suposa establir cap tipus de relació de caràcter comercial entre CEBOLLERO AUDITORS S.L. i l’Usuari.

L’accés, la navegació i ús del Lloc Web, confereixen la condició d’Usuari, de manera que s’accepten, des del moment que s’inicia la navegació pel Lloc Web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves posteriors modificacions, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal d’obligat compliment segons el cas. Atesa la rellevància de l’anterior, es recomana a l’Usuari llegir-les cada vegada que visiti el Lloc Web.

Sempre amb el respecte de la legislació vigent, aquest Lloc Web de CEBOLLERO AUDITORS S.L. es dirigeix a totes les persones, sense importar la seva edat, que puguin accedir i/o navegar per les pàgines del Lloc Web.

El Lloc Web està dirigit principalment a Usuaris residents a Espanya (PAÍS). CEBOLLERO AUDITORS S.L. no assegura que el Lloc Web compleixi amb legislacions d’altres països, ja sigui total o parcialment. Si l’Usuari resideix o té el seu domiciliat en un altre lloc i decideix accedir i/o navegar al Lloc Web ho farà sota la seva pròpia responsabilitat, haurà d’assegurar-se que tal accés i navegació compleix amb la legislació local que li sigui aplicable, no assumint EDOR TEAM responsabilitat alguna que es pugui derivar d’aquest accés.

3) PROPIETAT INTEL·LECTUAL A l’efecte de preservar els possibles drets de propietat intel·lectual, en el cas que qualsevol usuari/a o un tercer/a consideri que s’ha produït una violació dels seus legítims drets per la introducció d’un determinat contingut al Web, haurà de notificar aquesta circumstància a CEBOLLERO AUDITORS S.L. indicant:
  • Dades personals de la persona interessada titular dels drets presumptament infringits. Si la reclamació la presenta un tercer/a diferent de la persona interessada, haurà d’indicar la representació amb la qual actua.
  • Indicació dels continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació al Web.
  • Acreditació dels esmentats drets de propietat intel·lectual.
  • Declaració expressa en la qual l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.
La marca CEBOLLERO AUDITORS S.L. i la corresponent marca gràfica és marca registrada i queda prohibida la seva reproducció o ús sense l’autorització del seu titular. Igualment, qualsevol altra marca de CEBOLLERO AUDITORS S.L. que aparegui en els llocs web detallats en l’apartat 1 d’aquest avís. La legitimació dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als continguts aportats per tercers/as és de l’exclusiva responsabilitat dels/es mateixos/es.

4) EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

CEBOLLERO AUDITORS S.L. amb la màxima diligència possible perquè les dades i la informació que ofereix al seu lloc web estigui actualitzada en tot moment.

No garanteix ni es fa responsable de l’exactitud i actualització dels continguts del lloc web, reservant-se el dret a modificar aquests continguts en qualsevol moment. CEBOLLERO AUDITORS S.L. tampoc serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos al lloc web.
Les relacions comercials entre clients es regiran per les condicions generals que, si fos necessari, s’establirien per CEBOLLERO AUDITORS S.L. en un document específic a aquest efecte, o pels pactes concrets que es puguin acordar amb els clients.

5) POLÍTICA D’INFORMACIÓ I PUBLICITAT COMERCIAL

CEBOLLERO AUDITORS S.L. es compromet a través d’aquest mitjà a no realitzar publicitat enganyosa. A aquests efectes, per tant, no seran considerats com a publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que es puguin trobar al llarg del contingut de les diferents seccions del Web, produïts a conseqüència d’un manteniment i/o actualització incompleta de la informació continguda en aquestes seccions. CEBOLLERO AUDITORS S.L., a conseqüència del que es disposa en aquest apartat, es compromet a corregir-ho tan aviat com tingui coneixement d’aquests errors.
CEBOLLERO AUDITORS S.L. es compromet a no remetre comunicacions comercials sense identificar-les com a tals, conforme al que es disposa en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic. A aquests efectes no serà considerada com a comunicació comercial tota la informació que s’enviï als clients de CEBOLLERO AUDITORS S.L. que tingui per finalitat el manteniment de la relació contractual existent entre client i CEBOLLERO AUDITORS S.L., així com el compliment de les tasques d’informació i altres activitats pròpies del servei que el client té contractat.

En el cas de rebre comunicacions per aquests mitjans (correus electrònics, missatges de resposta automatitzada de formularis, i altres sistemes de comunicació) l’informem que els missatges es dirigeixen exclusivament al seu destinatari i pot contenir informació privilegiada o confidencial. Si no és vostè el destinatari indicat, queda notificat que l’ús, divulgació i/o còpia sense autorització està prohibida en virtut de la legislació vigent.

D’acord amb el que s’estableix en la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, i la Directiva 2002/58/CE li comuniquem que en el supòsit que no desitgi rebre comunicacions i informacions d’índole comercial mitjançant aquest sistema de comunicació electrònica, ens ho indiqui per aquest mateix mitjà indicant en l’assumpte BAIXA COMUNICACIONS perquè les seves dades personals siguin donades de baixa de la nostra base de dades. La seva sol·licitud serà accionada en un termini de 10 dies des del seu enviament. En el supòsit que no rebin contestació expressa per part seva, entendrem que accepta i autoritza que la nostra empresa segueixi realitzant les referides comunicacions.

6) POLÍTICA D’ENLLAÇOS

S’informa que el lloc web de CEBOLLERO AUDITORS S.L. posa o pot posar a disposició dels usuaris mitjans d’enllaç (com, entre altres, enllaços, bàners, botons), directoris i motors de cerca que permeten als usuaris accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers.

La instal·lació d’aquests enllaços, directoris i motors de cerca al lloc web té com a objectiu facilitar als usuaris la recerca i l’accés a la informació disponible a Internet, sense que es pugui considerar una suggerència, recomanació o invitació per a la visita d’aquests. CEBOLLERO AUDITORS S.L. no ofereix ni comercialitza per si mateixa ni mitjançant tercers els productes i/o serveis disponibles en aquests llocs enllaçats.

L’usuari o tercer que faci un hipervincle des d’una pàgina web d’un altre, diferent, lloc web al lloc web de CEBOLLERO AUDITORS S.L. ha de saber que:

No es permet la reproducció – total o parcialment – de cap dels continguts i/o serveis del lloc web sense l’autorització expressa de CEBOLLERO AUDITORS S.L.

No es permet tampoc cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el lloc web de CEBOLLERO AUDITORS S.L., ni sobre els continguts i/o serveis d’aquest.

Tret del hipervincle, el lloc web en el qual s’estableixi aquest hiperenllaç no contindrà cap element d’aquest lloc web protegit com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, llevat de l’autorització expressa de CEBOLLERO AUDITORS S.L.

L’establiment de l’hipervincle no implicarà l’existència de relacions entre CEBOLLERO AUDITORS S.L. i el titular del lloc web des del qual es faci, ni el coneixement i acceptació de CEBOLLERO AUDITORS S.L. dels continguts, serveis i/o activitats ofertes en aquest lloc web, i viceversa.

7) XARXES SOCIALS

Us informem que podem tenir presència a les xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de CEBOLLERO AUDITORS S.L. es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privadesa i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i que hagin estat acceptades prèviament per l’usuari.

8) JURISDICCIÓ I LLEIS APLICABLES

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena dels termes del present avís legal. El present Avís Legal i totes les relacions que s’estableixin entre CEBOLLERO AUDITORS S.L. l’usuari del web i els seus serveis es regiran pel que estableix la legislació espanyola.

CiC Audit logo

© 2023 CiC Audit. Tots els drets reservats.

Concept by marlon branding