CIC Audit es constitueix com una empresa eminentment familiar l’any 1999 per tal d’ajuntar la nostra dilatada experiència en el món de l’empresa i particularment el món de l’auditoria amb un negoci de nova generació, amb noves idees i ganes d’evolucionar en el sector de l’auditoria.

Ja han passat uns anys des de llavors i amb la jubilació de la primera generació s’ha unit al nostre equip gent jove, gent formada, gent amb empenta…, que ha fet seus els nostres principis i la nostra manera de fer les coses. Evolucionant, però sense oblidar els fonaments que sempre han guiat la nostra ruta.

Fem nostres els principis del Col·legi d’Auditors: Independència, Qualitat, Formació, Rigor i Exigència.

El 2022 ens vam incorporar a ADN GRM, xarxa d’auditoria situada entre les 20 primeres firmes d’auditoria en l’àmbit nacional. Amb 26 oficines, 41 socis, més de 270 professionals i més de 3000 clients.

Els nostres valors

Simplement el millor enfocament per a la vostra empresa

g
s

Independència

que ens aporta objectivitat.

f

Qualitat

en els treballs realitzats i en el tracte.

q

Formació

contínua per tal d’estar al dia de tot allò que aporti.

v

Rigor

en allò que fem i en com ho fem.

Què fem

Assessorem els nostres clients en serveis d'Auditoria i Consultoria Empresarial

Comptem, d’una banda, amb professionals de prestigi, dedicats a l’assessorament i l’auditoria des de fa dècades, que aporten l’experiència necessària per oferir el millor servei possible, i, d'altra banda, joves professionals excel·lentment formats, que aporten saba nova i esperit renovat a la nostra empresa, alhora que en garanteixen la continuïtat.

cicaudit-auditoria-equip

Auditoria

 • Auditoria de Comptes Anuals, individuals i consolidats, obligatòries o voluntàries.
 • Auditoria de l’informe Complementari de Cooperatives amb Secció de Crèdit per al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.
 • Informe de revisió de comptes justificatius de Subvencions.
 • Informe de procediments acordats.
 • Informe acreditatiu del període de pagament a proveïdors.
cicaudit-consultoria-equip

Consultoria

 • Consultoria de gestió (informes mensuals o trimestrals amb les dades més significatives de l’empresa per facilitar a la gerència de l’empresa una informació veraç i actualitzada de la mateixa).
 • Assessoria mercantil i comptable.
 • Valoracions d’empreses.
 • Due Diligence.
Equip

Un equip versàtil i compromès

El nostre objectiu: aportar valor en tot allò que fem i que empreses i empresaris ho percebin. Contacta amb nosaltres i estarem encantats d’aportar.

FAQ's

Feu créixer el vostre negoci

Què és una auditoria?

Tal com indica la Llei d’Auditoria de Comptes en el seu Article primer, l’Auditoria és l'activitat consistent en la revisió i la verificació dels comptes anuals, així com d'altres estats financers o documents comptables, elaborats d'acord amb el marc normatiu d'informació financera que sigui aplicable, sempre que aquesta activitat tingui per objecte l'emissió d'un informe sobre la fiabilitat dels documents esmentats que pugui tenir efectes davant de tercers.

 

L'auditoria de comptes ha de ser necessàriament realitzada per un auditor de comptes o una societat d'auditoria, mitjançant l'emissió del corresponent informe i amb subjecció als requisits i les formalitats que estableix aquesta Llei.

Quines empreses estan obligades a auditar-se?
 • Les empreses que superin durant dos anys consecutius dos dels tres següents requisits:
  - Total Actiu superior a 2.850.000 €
  - Import Net de la Xifra de Negocis superior a 5.700.000 €
  - Número mig de treballadors superior a 50.
 • Quan així ho sol·licitin un número de socis que representin almenys el 5% del capital social (per empreses no obligades per xifres)
 • Les cooperatives amb secció de crèdit
 • Les empreses que rebin subvencions o ajudes de l’estat i altres organismes Públics dins els límits reglamentàriament establerts.
Es pot auditar una empresa que no estigui obligada?

I tant que si! Fins i tot és recomanable. Són les auditories voluntàries. Ajuden a la propietat i/o gerència de l’empresa a conèixer-la millor; a detectar possibles incompliments legals; a detectar possibles debilitats dels processos (el que en auditoria denominem Control Intern); i a tenir una visió externa, experta i objectiva de l’empresa. A més és una eina molt ben valorada per accionistes, bancs, creditors, etc.

Què cal fer per auditar la meva empresa?

Molt senzill. Pots contactar amb nosaltres i estarem encantats de reunir-nos per aclarir tots els dubtes i incerteses que tingueu. Us facilitarem un pressupost dels nostres honoraris i ens posem a treballar!

b
Contacte

Posa't en contacte amb nosaltres a l'oficina més pròxima:

Almacelles (Lleida)

Telèfon: 973 740 145

Horari: de dilluns a dijous de 9:00 a 14:00 hores i de 16:00 a 18:00 hores. Divendres de 9:00 a 14:00 hores.

Barcelona

Telèfon: 973 740 145

Horari: requereix cita prèvia.  
CiC Audit logo

© 2023 CiC Audit. Tots els drets reservats.

Concept by marlon branding